Изложба по повод 150 години от рождението на Иван Бунин

  В Централна библиотека е подготвена и представена изложба по [...]