555 години от рождението на Еразъм Ротердамски

Еразъм Ротердамски е виден нидерландски мислител, философ, хуманист, теолог и [...]