Павльовден

Павловден, Павлувден ­ народен празник, отбелязван главно в Източна България [...]