Д-р Силвия Найденова е библиотекар на 2022 г. на Българската библиотечно-информационна асоциация

На 16 май в Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ бяха връчени [...]