Годишна среща на библиотеките на постоянните научни звена (ПНЗ) на БАН за 2020 г.

На 18 февруари (вторник) в читалня „Акад. Стефан Панаретов” на [...]