Антоновден

Именници: Антон, Андон Андоновден, Лелинден ­ в народния календар Антоновден [...]