Изложба по повод 160 години от рождението на Александър Теодоров – Балан

  През м. октомври 2019 г., когато Българската академия на [...]