220 години от рождението на Александър С. Пушкин

      В края на месец май във фоайето пред [...]