Изложба по повод 140 години от рождението на Александър Блок

През м. ноември във фоайето пред читалнята на Централна библиотека [...]