Изложбата, която показва  Централна библиотека на БАН, е финализиране на проекта, по който работеше в периода 2019-2021 г. „Дигитализиране на литературни  периодични издания от началото на XX век, т. 6 от поредицата „Периодика и литература“. Това е един от работните пакети от Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“.

Поредицата „Периодика и литература“ е пръв опит за цялостно научно изследване на литературния периодичен печат от Освобождението до 1944 г. Изданието е  богат източник на непознати факти от българската културна история. Съдържа научно-аналитични студии и статии за литературни списания и вестници, смесени и хумористични издания. По този начин следваме линията на поредицата, но в нова дигитална среда, допълнена с изображения на цялостното съдържание на изданията.