В началото на м. февруари 2019 г. фондовете на Централна библиотека на БАН се обогатиха с още едно ценно и обемно дарение.

Издателство „Захарий Стоянов“ подари над 300 тома художествена литература, справочници и издания на философска и научна тематика.

Сред заглавията, с които ще бъде обогатен академичния библиотечен фонд, се открояват българска литературна класика (Гео Милев, Йордан Йовков, Димитър Талев, Пейо Яворов, Иван Вазов);  нови оригинални произведения на наши съвременни писатели от поредиците „Съвременна българска проза“, „Съвременна българска поезия“, „Многотомни издания“, „Ловци на метафори“, „Литературна критика и есеистика“ ; световна класика, философска и историческа мисъл; енциклопедични справочници-речници; многотомни издания философска и историческа литература; ценни книги от поредиците „Философия и човек“ (Фридрих Ницше, Николай Бердяев, Лев Шестов, Ерих Фром, Владимир Соловьов, Аристотел, Артур Шопенхауер, Сьорен Киркегор и др.), „Дълг и чест“, „Вяра и култура“ и „Митология и културантропология“.