В края на 2018 г. в Централна библиотека беше получено ценно дарение книги от личната библиотека на известния български учен Ася Попова. В момента книгите се обработват, а официалното им представяне ще се проведе през м. май.

 

 

 

Ася Попова (1934-2018) e български учен-етнолог. Учи във френския отдел

на Езиковата гимназия в Ловеч и  руска филология в Москва.

След като работи няколко години в Етнографския институт и музей на БАН,

през 1968 г.  се установява да живее във Франция.

От началото на 1972 г. работи в Националния център за научни изследвания

в Париж първоначално като научен сътрудник, а после и като доцент.

 

 

 

Дарението включва около 1 000 книги, предимно на френски, но съдържа и издания на английски и руски език. Заглавията обхващат теми по етнология, социална антропология и  ценни справочници по хуманитарни науки. Сред тях се отличават трудове на Клод Леви-Строс и Мирча Елиаде, както и книги от самата Ася Попова.