На 16 февруари (вторник) се проведе традиционната годишна среща на библиотеките от Академичната библиотечна мрежа на БАН за 2021 г. В онлайн конференцията участие взеха 38 специалиста и бяха изнесени 4 презентации според предварително обявената програма.