На 18 февруари 2020 г. (вторник) в Централна библиотека ще се проведе традиционната годишна среща на библиотеките на постоянните научни звена (ПНЗ) на БАН. Програмата за провеждането на срещата можете да откриете на този линк: Програма ПНЗ 2020