На 6 февруари (вторник) в читалнята на Централна библиотека се проведе Годишната среща на библиотеките на постоянните научни звена (ПНЗ) на БАН за 2024 г. В нея взеха участие 24 специалисти от различните институти и структури на БАН. В началото директорът д-р Силвия Найденова представи информация за развитието и дейностите на Централна библиотека на БАН и академичната мрежа през изминалата 2023 година. Според предварителната програма после бяха обсъдени различни въпроси, свързани с проблемите на специалните библиотеки.
Колеги от библиотеката запознаха публиката с два добри модела на сътрудничество в рамките на Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ – каталогизирането на книгите от фонда на библиотеката в Българската екзархия в Истанбул и дигитализирането на архива на видния славист и българист проф. Рикардо Пикио. В края на събитието Доника Гавова и Наталия Ковачева от фирма StrikePlagiarism за България представиха едноименния софтуер за проследяване на плагиатство, закупен от Министерството на образованието и науката, и демонстрираха как се осъществява работата с продукта.
В следващите постове ви предлагаме да се запознаете с презентациите от срещата.