Национална научна програма – „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“

Национална научна програма – „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“2023-10-13T14:37:04+02:00

Национална научна програма – „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“

Централна библиотека на БАН ще участва в Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ (ННП Българистика). Тази програма отговаря на необходимостта от целенасочена подкрепа на българистиката като привлекателна научноизследователска област за чуждестранни учени, акцентираща основно върху българския език и литература, българската история, изкуство, наука и култура (вкл. етнография и фолклор).

Централна библиотека на БАН се включва със своя капацитет в изпълнение на две задачи на работен проект „Дигитални ресурси“:

– Създаване на библиография по Българистика в библиотечно-информационната система ALEPH500;

– Изграждане на дигитална колекция Българистика – достъп към колекцията.

Очаквани резултати:

  • Създадено трайно и устойчиво партньорство между научните и образователни организации-бенефициенти, което ще осигури благоприятна научна среда за привличане на студенти, докторанти и специализанти с интерес към българския език и литература, история, наука, изкуство и култура (вкл. етнография и фолклор);
  •  Изградена активна мрежа от български изследователи и чуждестранни българисти (водещи, утвърдени и млади), които провеждат съвместни научни изследвания и форуми на българистична проблематика;
  •  Повишаване на научния и експертен капацитет в областта на българистиката като важен компонент за утвърждаването ѝ зад граница;
  •  Засилване на връзката между образователните програми и научните изследвания, с цел развитие и прилагане на придобитите знания, умения и компетентности в областта на българистиката, което ще повиши интереса към България, нейния език, история, изкуство и култура.

ННП Българистика включва следните направления:

  • Разширяване и развитие на кадровия потенциал в областта на българистиката с цел създаване на активна мрежа от български изследователи и чуждестранни българисти (водещи, утвърдени и млади), които да преподават, обучават и да провеждат съвместни научни изследвания;
  •  Развиване на вече утвърдени и създаване на нови ресурси с осигурен свободен достъп до дигитално съдържание в областта на българския език и литература, история, наука, изкуство и култура (вкл. етнография и фолклор);
  •  Създаване на специализиран „преводачески хъб“ и на единна национална платформа „Българистика“ с осигурен свободен достъп, която да обедини и надгради съществуващия в областта ресурс (образователен и научен) и която непрекъснато да се актуализира;
  •  Популяризиране на българския език и литература, история, изкуство, наука икултура (вкл. етнография и фолклор) и други национални постижения чрезорганизиране на научни форуми и научно-образователни курсове и семинари,съвместно с водещи европейски и световни организации

Новини за проекта:

185 години от рождението на Васил Димитров Стоянов

Васил Стоянов е български книжовник, учител, общественик и публицист. Той е сред инициаторите за създаването на Българското книжовно дружество (днес [...]

юли 12th, 2024|

Период: 2022-2025

Специфични цели на програмата:

Преодоляване на негативните нагласи и изграждане на привлекателен образ на страната ни чрез засилване на интереса към българистиката в чужбина като научноизследователска област, акцентираща основно върху българския език и литература, българската история, изкуство и култура (вкл. етнография и фолклор).

Финансиране:
Програмата се финансира от Министерството на образованието и науката с изпълнение на РЕШЕНИЕ №205/ 7 април 2022 година.

Централна библиотека на БАН е асоцииран участник

Уебсайт:

Ел. поща за контакт:
silvia_najdenova@abv.bg

Лице за контакт:
Д-р Силвия Найденова

Споделете в любимата си социална мрежа!

Go to Top