Еразъм Ротердамски е виден нидерландски мислител, философ, хуманист, теолог и филолог от епохата на религиозните борби между римокатолицизма и зараждащото се протестантство.
Роден е на 28 октомври 1466 г. в Ротердам. Получава много добро образование и изучава латински и старогръцки език. През 1488 г. постъпва в манастир, а през 1492 г. е ръкоположен за свещеник. През 1495 – 1499 г. учи в един от тогавашните центрове на схоластиката в теологическия факултет на Парижкия университет. През различни периоди от живота си живее и работи още във Франция, Англия, Германия, Италия и Швейцария. В Лондон завързва близки приятелски отношения с Томас Мор и през 1515 г. е назначен за кралски съветник. Няколко години е професор по старогръцки език в университета в Кембридж.
Еразъм Ротердамски е автор на многобройни съчинения в различни области – педагогика, теология, етика, филология, притчи, диалози. Важна част е епистоларното му творчество, като именно в писмата му са разкрити и много от възгледите му. Най-известното му произведение е сатирата „Възхвала на глупостта“, която е написана под формата на писмо до Томас Мор. Отпечатана е за първи път в Париж през 1509 година и се радва на такъв успех, че приживе е преиздавана 40 пъти.
Умира на 12 юли 1536 г. в Базел, Швейцария.