На 31 август 2023 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките се проведе възпоменателна вечер, посветена на 100-годишнината от рождението на видния славист и българист проф. Рикардо Пикио. Инициативата е част от серията събития под патронажа на г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България, организирани в рамките на националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“.

Вечерта беше открита от доц. д-р Елка Трайкова, научен секретар на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“. Поздравление поднесе г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България. Нейно превъзходителство г-жа Джузепина Дзара, посланик на Република Италия в Република България, приветства на чудесен български език присъстващите, сред които бяха участниците в Деветия международен колоквиум по старобългаристика, учени от Българската академия на науките, Софийския, Пловдивския и Шуменския университет, Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“, Директорите на Италианския културен институт и на Българския дипломатически институт и много други. Приветствие отправи проф. Евдокия Пашева, заместник-председател на БАН. Проф. Красимир Станчев изнесе доклад за живота и делото на проф. Рикардо Пикио, по време на който бяха прожектирани и откъси от интервюта с учения, предоставени от директора на Центъра за славяно-византийски проучвания проф. Вася Велинова, за което благодарим. Свои спомени за работата си с проф. Пикио споделиха проф. Александър Наумов (Полша) и проф. Анна-Мария Тотоманова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Негово преосвещенство монсеньор Франческо Браски, директор на отделението по славистика към Академия Амброзиана, Милано, и заместник-директор на едноименната библиотека, прочете приветствието на  проф. Джорджо Дзифер (Италия).

В края на вечерта д-р Силвия Найденова, директор на Централна библиотека на БАН, представи изложбата „100 години от рождението на проф. Рикардо Пикио“, подготвена от екип на Централна библиотека на БАН (доц. Никола Казански, Емилия Волева и Веска Топалова) и Кирило-медодиевския научен център при БАН (дизайн: Тотка Григорова и обработка на изображенията и предпечат Анита Борисова ) под научното ръководство на проф. Красимир Станчев. Редактор на италианските текстове е Марко Скарпа (Месински университет). Изложбата беше реализирана благодарение на достъпа до архива на проф. Пикио, любезно предоставен от наследниците на проф. Станчев. На 16 постерни табла са представени живота и творчеството на учения, експонирани непубликувани досега материали и оригинали, сред които паспорта, с който Р. Пикио идва в България през есента на 1942 г., дипломната му работа върху Пенчо Славейков (1946), грамотата за Международната награда „Братя Кирил и Методий“ (1983), ордени, медали, фрагменти от кореспонденцията му с изтъкнати учени като Р. Якобсон, Ю. М. Лотман, П. Динеков и др.

Изложбата може да бъде разгледана до 21 септември 2023 г. включително.