Боян Пенев е виден български литературен историк и критик.

Роден е на 27 април 1882 г. в Шумен. Средното си образование получава в Разград и Русе, а през 1907 г. завършва „Славянска филология“в Софийския университет, където изучава полски и чешки език. Първо последователно е чиновник в Дирекцията по статистика и учител във Втора Софийска мъжка гимназия. От 1909 г. работи в университета първоначално като хоноруван доцент, а после и като редовен доцент (1911) извънреден професор (1917), редовен професор (1925).

През 1912–1913 е командирован в Мюнхен и Берлин, за да изследва немските влияния върху славянските литератури. В периода 1913–1914 пребивава в Краков, Варшава и Прага, за да проучва влиянието на полската и чешката литература върху Българското възраждане. През септември 1913 г. е приет за член на Писателския съюз, а през 1917 г. участва и в редактирането на „Походна войнишка библиотека“. От 1923 до1924 г. чете лекции по история на българската литература в университетите в Краков, Варшава и Лвов. В периода 1925-1927 г. ръководи Катедрата по българска и славянски литератури.

Боян Пенев е сред най-изтъкнатите български литературни историци и критици от първите десителетия на XX век. Първите си лиратурни опити прави още като ученик, но те остават непубликувани. През 1905 г. за първи път печата рецензии за книги и театрални произведения, а през 1906 г. се появяват и първите му значителни публикации, посветени на Петко Р. Славейков и за българските преводи на Гьотевия „Фауст“. На следващата година превежда от немски за „Мисъл“ „Разговорите на Гьоте с Екерман“. През 1910 г. е отпечатана и програмната му студия „Посоки и цели при проучване на новата ни литература“, в която излага своите позиции и методологически принципи за работата си като литературен историк и критик.

Многобройните му приноси са в областта на литературната история и на литературната критика върху българската литература от Възраждането до съвременните му писатели. Автор е и на четиритомен труд „История на новобългарската литература”.

Умира на 25 юни 1927 г. в София.