Ценно дарение – планетарен настолен скенер CZUR Aura, получи Централна библиотека на БАН. Дарителят е академик Иван Юхновски, който за пореден път подкрепя институцията. Няколко поредни години той финансираше сп. „Българистика”, издание на библиотеката, а през 2014 г. съдейства за отпускането на средства от Министерството на финансите специално за закупуване на електронни бази данни за нуждите на учените от БАН. В нашето съвремие материалната и най-вече духовната подкрепа, оказвана от академик Юхновски, е изключително важна за Централна библиотека.
Желаем му крепко здраве, успехи и много радости!
Вижте още информация на: https://www.rositza.com/…/planetaren-skener-poluchi…/