На 25 ноември (четвъртък) д-р Силвия Найденова, директор на Централна библиотека, и Габриела Георгиева, началник на отдел „Обслужване и фондове“, взеха участие в VI международна научно-практическа конференция „Документално-информационни комуникации в контекста на глобализацията: положение, проблеми и перспективи“ с доклад на тема „Централна библиотека на БАН – предизвикателства и трансформации в COVID-19 среда“. Конференцията е организирана от Националния технически университет „Юрий Кондратюк“ в Полтава, Украйна, и се проведе онлайн.