В периода 1-5 юли 2019 г. д-р Силвия Найденова, директор на Централна библиотека, и Милкана Лишкова взеха участие в More Than Library Erasmus+ STT Week (Международна седмица за обучение на библиотечни специалисти „Повече от библиотека“), организирана от организацията Dare 2 Succeed и проведена в Тимишоара, Румъния. Основната цел на събитието беше да се наблегне на променящата се роля на библиотеките в рамките на университетите и академичните организации, в които се намират, като се предефинират ролите на библиотечните специалисти според нуждите на потребителите. В тази връзка се налага институциите да се превърнат в „нещо повече от библиотеки“, които само предоставят книги и материали за четене и да се внедрят нови модели на планиране, промотиране и работа за по-добра ефективност. Участваха общо 6 специалисти от различни университетски библиотеки от България, Великобритания и Швейцария.
В началото отделните участници в Международната седмица представиха своите институции и постижения. Представителите на Централна библиотека на БАН също направиха електронна презентация, с която запознаха подробно чуждестранните си колеги с историята на библиотеката, нейните проекти, инициативи и постижения, както и с дигиталните й колекции.
Седмицата беше открита от председателя на Dare 2 Succeed д-р Ирис Михай. През втория и третия ден на програмата Александра Груйчин, бизнес консултант и инструктор, представи различни техники за моделиране, мениджмънт анализ, комуникация и планиране, които впоследствие бяха изпробвани на практика от участниците за решаване на примерни и реални проблеми и задачи – OPERA, flipchart и др.
По време на четвъртия ден беше проведена среща с Тома Грозавеску, маркетинг специалист, на която бяха разгледани различните канали за комуникация и представяне в социалните мрежи, както и възможностите, които те предлагат – Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat и др. В последния ден от събитието участниците по групи разработиха и презентираха идеи за библиотечен проект под ръководството на д-р Симона Херцег, изследовател в Западния универститет на Тимишоара и културен оператор за разнообразни местни и национални проекти.
В края на срещата всички участници разгледаха подробно новата библиотека на Политехническия университет на Тимишоара. През 2014 г. тя се премества в новата си сграда, която е специално проектирана за целите на институцията. Те имаха възможност да се запознаят отблизо с начина на заемане и връщане на книги от студентите, които са почти изцяло автоматизирани, с опциите за групова подготовка в читалните, със съвременните подвижни стелажни системи в хранилищата, специално обзаведен кабинет в ретро стил за съхраняване на ръкописни и старопечатни колекции и др.
След завършването на Международната седмица всички участници получиха сертификати за успешно участие в програмата.