На 23 януари от 10 ч. в читалнята се проведе семинарът „Привилегията да сме информирани“, организиран от Българския информационен консорциум и Централна библиотека на БАН. На събитието присъстваха множество гости, сред които бяха специалисти от различни научни библиотеки в страната. Те имаха възможността да се запознаят по-подробно с три специализирани бази данни, техните колекции и възможностите за информационно търсене, които предлагат – EMIS UNIVERSITY, презентирана от Валентин Стефан, мениджър за Югоизточна Европа на ISI Emerging Markets Group; CEIC DATA, презентирана от Делян Кирилов, мениджър CEIC Data,  ISI Emerging Markets Group и CEEOL и участието на България в глобалното научно пространство, презентирана от Десислава Милушева, Нов български университет. Събитието завърши с дискусия между презентаторите и участниците в семинара.