На 27 ноември (сряда) 2019 г. в зала № 207 „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ в Централната сграда на БАН се проведе Националната годишна среща на Българския информационен консорциум. Присъстващите специалисти се запознаха  с информацията за дейността и развитието на организацията през изминалата година, изготвена от председателя на Управителния съвет Надя Терзиева, както и с други интересни прояви и иницативи в областта на библиотеките и информаионното осигуряване. В рамките на събитието д-р Силвия Найденова, директор на Централна библиотека, представи презентация, посветена на юбилея на институцията, който отбелязваме тази година.