На 26 септември (четвъртък) 2019 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ (Големия салон на БАН) се състоя поредното представяне на модела за Указател за цитируемост на публикации от български автори (обществени науки). Този път гостите, които имаха възможността да се запознаят с него, бяха авторите на научни разработки. Участие взеха учени и специалисти от различни направления на БАН, библиотечни специалисти, представители на СУ „Св. Климент Охридски“, НАЦИД и МОН и др. Събитието е част от работата и инициативите по проект „Проектиране и разработване на прототип на информационна система „Указател за цитируемост на публикации от български автори (обществени науки)“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (2017; договор № ДН 15/1 от 11.12.2017 г.).