На 8 май Централната библиотека на БАН беше домакин на специализираното изложение „Библиосвят 2019“, организирано от Българския информационен консорциум. На събитието взеха участие редица български и чуждестранни издателства и търговски партньори, които представиха своите продукти и услуги на 8 изложбени щанда във фоайето на централната сграда на БАН – Консорциум ABE-IPS в България: JSTOR, APS и McGraw-Hill, „Логистични системи“ ООД, IOP Publishing, издателска група Thieme, EBSCO International Services, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), „Национални архиви“, Emerald Publishing, Edward Elgar Publishing, OCLC, Oxford University Press и Wiley. Участниците и гостите на изложението имаха възможността да се запознаят подробно от първа ръка с предлаганите на българските библиотеки и специалисти бази данни, информационни ресурси и услуги благодарение на презентациите, които компаниите представиха в зала „Проф. Марин Дринов“.