По повод 24 май в Централното фоайе на Българската академия на науките беше представена изложбата „165 години от рождението на Стоян Михайловски”, подготвена от Централна библиотека в партньорство с Държавен културен институт към Министъра на външните работи.

Не може да има истинска свобода там, гдето липсва просвета.
За да вървим неуклонно из правия път потребно е да виждаме къде вървим.
Стоян Михайловски. Религиозни и философски размишления, 1941