На 18 декември 2018 г. в Централното фоайе на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ беше открита изложбата „Марин Дринов (1838-1906) – основател и председател на Българското книжовно дружество“, в организацията на която участват Научният архив на Българската академия на науките и Централна библиотека. Експозицията разкрива основните моменти от живота и дейността на Марин Дринов, както и неговата значимост като основоположник в различни сфери от българската история и наука.