На 7 февруари 2019 г. от 18.00 ч. беше открита изложбата „Кой създава и кой използва дантела“, организирана от Националния етнографски музей, в която е партньор и Централна библиотека. Представени бяха творби от Франция, Италия, Испания, Португалия, Хърватска и България, разположени в пет зали на първия етаж в Княжеския дворец. В рамките на изложбата, 7 февруари – 20 май 2019 г., ще се поведат и множество демонстрации и майсторски класове за създаване на совалкова и шита дантела. Те ще бъдат провеждани както от български, така и от чуждестранни специалисти.