„Това е книга за изкуството да се прави дантела. Но тя ни учи също и на това, че изкуството не е заключено в тишината на музеите, че то е нещо, което се прави, че ние можем да го правим, щом дръзнем да прекрачим отвъд установените практики, че щом изпробваме, импровизираме, експериментираме, дори във всекидневния си живот, ние самите ставаме хора на изкуството.“
проф. Тодор Христов
На 20 декември от 16.00 ч. в читалнята на Централна библиотека сред близки, приятели, съмишленици и почитатели се състоя представянето на книгата на д-р Бистра Писанчева „Дантелата: културни технологии и социални практики“. Книгата предлага на широката публика богата и интересна информация за историята на възникването и развитието на технологията на совалковата дантела, както и за различните модели и начина, за който се говори за това красиво изкуство. Бистра Писанчева е и сред създателите на местната неформална група „СедянкаТА“, която се занимава с изработка, обмяна на опит и представяне на различни образци дантели, бродерии и други традиционни техники.
Авторката с удоволствие предостави някои от своите красиви произведения за временна изложба във витрините пред читалнята, която ще продължи до 9 януари 2023 г.
„Светът около мен е дантела, която може да се изплете на совалки… Всеки свободен момент използвам, за да правя дантели. Когато съм щастлива, плета – с усмивка, с настроение; когато съм тъжна, плета – за да усетя удоволствието да създавам нещо и да се утеша, слушайки приятния звук от потракването на совалките и радвайки се на резултата.“
д-р Бистра Писанчева