На 20 април 2018 година на посещение в Централна библиотека на БАН бяха група ученици от СУ „Христо Ботев“, гр. Враца. То беше осъществено в рамките на специално организирана информационна разходка в Българската Академия на науките, в която учениците посетиха още Института за космически изследвания и технологии, Националния институт по геофизика, геодезия и география, Националния антропологичен музей и Националния археологически музей.

По време на гостуването директорът д-р Силвия Найденова им изнесе кратка беседа за историята на Централна библиотека и им представи някои от интересните материали, които се съхраняват в нейните колекции.

То беше осъществено в рамките на специално организирана информационна разходка в Българската Академия на науките, в която учениците посетиха още Института за космически изследвания и технологии, Националния институт по геофизика, геодезия и география, Националния антропологичен музей и Националния археологически музей. По време на гостуването директорът д-р Силвия Найденова им изнесе кратка беседа за историята на Централна библиотека и им представи някои от интересните материали, които се съхраняват в нейните колекции.