На 13 февруари 2020 г. (четвъртък) на гости на ЦБ-БАН бяха млади учени-преподаватели в шест университета от Централна Азия – в Киргизстан, Узбекистан и Казахстан.
Поводът за тяхното посещение е участието им в проект TALENT, финансиран по Програма Еразъм+, съвместно с Института по философия и социология при БАН с ръководители доц. А. Накова и доц. Р. Желева.
Д-р С. Найденова, директор на Централна библиотека, ги запозна с историята и богатството на библиотечния фонд, както и с базите данни на ЦБ-БАН.
Всеки участник получи персонална читателска карта, чрез която ще има достъп до библиотеката по време на обучителния период в София.