На 23 май в Галерия на открито пред Народния театър „Иван Вазов” беше открита изложбата „300 години от рождението на Паисий Хилендарски и 260 години от написването на „История Славянобългарска”, организирана от Централна библиотека. Експозицията  е част от националната културна програма, посветена на двете годишнини, които са включени в Списъка на бележити годишнини на ЮНЕСКО за периода 2022-2023г., и е осъществена в партньорство с Държавния културен институт към МВнР и Столична община.

В 14 табла на български и 14 на английски език са представени изданията, преписите и преправките на Паисиевата творба, съхранявани в нашите фондове, публикациите за нея в „Сборник за народни умотворения и народопис”, „Списание на БАН” и „Периодическо списание на Българското книжовно дружество”, както и информация за изворите за написването й и изследванията на различни изтъкнати експерти в областта. Изложбата ще продължи две седмици.

Сред гостите бяха чл.-кор. Евдокия Пашева, заместник-председател на БАН, научен секретар доц. д-р Елка Трайкова, научен секретар чл.-кор. Нина Атанасова, акад. Васил Николов, д-р Биляна Яврукова, зам.-директор на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”, Юлия Цинзова, директор на Столична библиотека, и представители от Държавния културен институт към МВнР, читатели, колеги и журналисти от БТА и Дарик, които отразиха събитието.

Екипът на Централна библиотека ви поздравява с 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!

Честит празник на буквите, словото и духовността!