На 2 ноември 2020 г. в градината пред Народния театър „Иван Вазов” беше представена изложбата „150 години издателска дейност на БАН“. За съжаление, предвиденото официално откриване няма да се проведе, но ви каним да я разгледате, за да се запознаете по-подробно с множеството важни и интересни материали, публикувани от Академията през годините.
Организатори са Столична община, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ и Централна библиотека, като събитието е част от проявите, посветени на 150-годишнината на БАН. За подготовката и представянето на експозицията беше получен поздравителен адрес от Столична община.