През м. октомври 2019 г., когато Българската академия на науките празнува своята 150-годишнина, във фоайето на Централна библиотека беше подготвена и подредена изложба по повод 160 години от рождението на известния български езиковед, литературен историк и библиограф Александър Теодоров – Балан (27 октомври 1859-12 февруари 1959).