Тодор Боров (рождено име Тодор Цветанов Тодоров) е един от най-известните български библиографи. Роден е на 30 януари 1901 г. в Лом. Завършва славянска филология в Софийския университет и специализира библиотечно дело и журналистика в Берлин.

Впоследствие е работил в Университетската библиотека (1929-1931 г.) и библиотеката при Българската земеделска и кооперативна банка (1931-1944 г.). Той е създател и първи директор на Българския библиографски институт (1941-1964 г.), бил е и директор на Народната библиотека в София (1944-1949 г.). Преподавател по библиотекознание и библиография в Софийския университет (1943-1973 г.) и ръководител катедра „Библиотекознание и библиография”.

Умира в София на 27 май 1993 г.

Баща е на българския философ и литературовед Цветан Тодоров и на българския физик академик Иван Тодоров.

По случай годишнината от неговото рождение Централна библиотека представя някои от най-бележитите му трудове, които са част от нашите колекции.