Проблеми на специалните библиотеки

„Проблеми на специалните библиотеки” е тематичен периодичен сборник, издание на Централната библиотека при БАН. Той е продължение на поредицата „Известия на ЦБ при БАН” (1959–1973), от която излизат общо 7 тома. Тези издания са пряко изражение на функциите и отговорностите на ЦБ на БАН като национален координатор в областта на специалните библиотеки и специалната библиография в България.

От „Проблеми на специалните библиотеки” излизат общо 9 тома в периода от 1975 до 2001 г. Те са посветени на различни теми като библиотечната мрежа на БАН, библиотечната автоматизация и информационното осигуряване, библиотечно-информационното обслужване, усъвършенстването на библиотечно-библиографската дейност, международният книгообмен на БАН, специалните библиотеки на БАН и други. Автори на студиите са доцентите М. Кадънкова-Радославова, М. Аргирова, Цв. Стайкова, Н. Казански и други.

ISSN: 1311-8544

Печатно.
Излиза на български.

Адрес на редакцията:

Българска академия на науките
Централна библиотека на БАН
Ул. „15 ноември“ 1, София 1040

Проблеми на специалните библиотеки

pdf

Проблеми на специалните библиотеки 1980/1

Size : 10.08 mb
Hits : 89
Date added : 24 - 08 - 2018
pdf

Проблеми на специалните библиотеки 1981

Size : 32.20 mb
Hits : 82
Date added : 18 - 03 - 2019
pdf

Проблеми на специалните библиотеки 1983

Size : 40.06 mb
Hits : 74
Date added : 18 - 03 - 2019
pdf

Проблеми на специалните библиотеки 1987

Size : 35.36 mb
Hits : 96
Date added : 18 - 03 - 2019
pdf

Проблеми на специалните библиотеки 1992

Size : 23.53 mb
Hits : 71
Date added : 18 - 03 - 2019
pdf

Проблеми на специалните библиотеки 1995

Size : 16.26 mb
Hits : 73
Date added : 18 - 03 - 2019
pdf

Проблеми на специалните библиотеки 2001

Size : 32.38 mb
Hits : 90
Date added : 18 - 03 - 2019