Участие на експерти от Централна библиотека в VI международна научно-практическа конференция „Документално-информационни комуникации в контекста на глобализацията: положение, проблеми и перспективи“ (онлайн)

На 25 ноември (четвъртък) д-р Силвия Найденова, директор на Централна [...]