Представяне на изложбата „300 години от рождението на Паисий Хилендарски и 260 години от написването на „История славянобългарска“ в Българската екзархия в Истанбул

На 10 септември 2023 г. Централна библиотека на БАН представи [...]