Представяне на изложбата „165 години от рождението на Стоян Михайловски”

По повод 24 май в Централното фоайе на Българската академия [...]