Изложба по повод 190 години от рождението на Феликс Каниц

    През м. юли в Централна библиотека беше подготвена [...]