Нова Година

Именници:  Васил, Василка Обредна трапеза: блюдо с варена свинска глава; [...]