151 години Българска академия на науките и откриване на изложбата „150 г. Списание на БАН“

На 12 октомври 2020 г. Българската академия на науките отбеляза [...]