140 години от рождението на Сирак Скитник

Сирак Скитник (псевдоним на Панайот Тодоров Христов) е български поет-символист, [...]