Програма за годишна среща годишна среща на библиотеките от Академичната библиотечна мрежа 2021 г.

Уважаеми колеги, традиционната годишна среща на библиотеките от Академичната библиотечна [...]