140 години от рождението на проф. д-р Петър Ников Попов

Проф. д-р Петър Ников Попов (познат повече като Петър Ников) [...]