Посещение на млади учени-преподаватели в университети от Централна Азия

На 13 февруари 2020 г. (четвъртък) на гости на ЦБ-БАН [...]