Откриване на изложбата „300 години от рождението на Паисий Хилендарски и 260 години от написването на „История Славянобългарска”

На 23 май в Галерия на открито пред Народния театър [...]