Участие на експерти от Централна библиотека в 31-ата национална годишна конференция на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА)

На 14 и 15 октомври (четвъртък и петък) 2021 г. [...]