Фотоизложба, посветена на постиженията на научните звена на БАН

На 2 октомври (сряда) 2019 г. в 11:30 ч. на [...]